Ranczo 5×04 – Amerykańska baza

Lucy jest zaskoczona postawą przewodniczącego rady gminy, Kozła, który popiera jej projekty. Więcławski żali się kolegom, iż żona urządziła mu awanturę. Postanawia postarać się o nowe kontakty. Po mszy w kościele przysięga, że nie będzie dawał łapówek.

Dwóch amerykańskich generałów odwiedza Lucy. Hadziuk, Solejuk i Japycz wnioskują, że będą oni zakładać bazę w gminie. Odkupują pole, na którym, jak sądzą, powstanie jednostka. Parafia popada w kłopoty finansowe, gdy wikary rozdał prawie wszystkie pieniądze


3 odpowiedzi to “Ranczo 5×04 – Amerykańska baza”

statystyka